Klinische behandelfase

Lea assisteert binnen de revalidatie-instellingen bij het uitvoeren van dagelijkse verzorging en behandelingen van patiënten. Lea kan worden ingezet tijdens de gehele klinische behandeling om naast oefenuren met de professional, ook zelfstandig verder te kunnen trainen. Tijdens het gebruik wordt de activiteit en voortgang van de patiënt gemeten en teruggekoppeld naar de behandelaar.
Lea is gemakkelijk aan persoonlijke voorkeuren aan te passen. Onder andere de hoogte van de handvatten, houdingscorrectie, de loopsnelheid en het stoppen voor obstakels zijn handmatig in te stellen. Daarnaast kan de gevoeligheid van de handvatten worden ingesteld om het gebruik mogelijk te maken voor iemand met maar één bruikbare arm. Lea is in staat om de activiteit en de krachten tijdens het lopen te meten. Deze data kan worden gebruikt voor het in-en bijstellen van de behandeling.

Lea in de oefenzaal

In de oefenzaal wordt Lea gebruikt voor het opstellen en het herhaaldelijk uitvoeren van een trainingsprogramma. Parameters die hierbij ingesteld kunnen worden zijn onder andere de snelheid en richting van de looproute. Ook de opbouw en verdeling van weerstand is in deze erg interessant.
De persoonlijke instellingen en statistieken van Lea kunnen per gebruiker worden opgeslagen. Hierdoor kunnen verschillende gebruikers Lea eenvoudig achtereenvolgend gebruiken. Daarnaast kan Lea worden ingezet binnen een groep en stimuleert Lea patiënten om meer te bewegen.

Thuissituatie

Ook in de poli-klinische setting kan Lea in de thuissituatie worden ingezet. Als persoonlijke assistent kan zij helpen bij de dagelijkse ondersteuning en het maken van transfers. Thuis kunnen de oefeningen samen met Lea worden uitgevoerd. Lea registreert de uitgevoerde oefeningen en monitort de voortgang. Deze koppelt zij op afstand terug naar de behandelaar. Overige functies, op bijvoorbeeld sociaal- en cognitief vlak, vormen een belangrijke ondersteuning voor patiënten. Zo kan er bijvoorbeeld een persoonlijk dagritme worden ingesteld.

De Lea trainer zal in 2019 verkrijgbaar zijn.