Parkinson Onderzoek

Samenwerking met o.a.:

Ontwikkeling

Tijdens de ontwikkeling van Lea heeft RCS de afgelopen jaren veel samengewerkt met cliënten binnen organisaties uit de zorg en revalidatie. De behoefte van deze doelgroep is geanalyseerd, waarna de functionaliteiten van Lea ontwikkeld zijn om hier zo goed mogelijk bij aan te sluiten. Ontwikkelpartners waaronder Tante Louise in Bergen op Zoom en de Sint Maartenskliniek in Nijmegen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van Lea.

Sinds juni 2018 is Lea officieel op de markt en daarmee door iedereen te gebruiken. De focus is daarmee verplaatst van ontwikkelen naar het doen van onderzoek. Dit kunnen we niet alleen en daarom zijn we op zoek naar zowel particulieren als zorgorganisaties die ons hiermee willen helpen.

Evidentie
Vooral bij het gebruik door Parkinsonpatiënten worden de eerste goede resultaten gezien. De eerste gebruikers voelen zich dankzij Lea veiliger, vallen minder en bewegen meer en makkelijker. Echter hebben we nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs kunnen verzamelen om ook daadwerkelijk de evidentie van Lea aan te kunnen tonen. Om Lea voor een grotere groep beschikbaar te maken is meer onderzoek nodig. Daar kan jij bij helpen!

Onderzoek

In samenwerking met een groot aantal onderzoeks- en kennisinstelling (waaronder de Medical Delta, Erasmus Universiteit, LUMC, de Haagse Hogeschool en Hogeschool Leiden) is een studie gestart naar de (kosten)effectiviteit van Lea binnen de doelgroep Parkinson. Deze studie heeft als doel om inzicht te geven in de potentiële meerwaarde van Lea. Er wordt onderzocht hoe de zorg verandert als Lea gebruikt wordt en wat dit voor consequenties heeft voor de gezondheid van patiënten en de kosten van zorg.

Methode

Door middel van een onderzoek van 3 maanden zullen de ervaringen rondom het gebruik van Lea tijdens het dagelijks leven in kaart worden gebracht. Lea zal hierbij het huidige hulpmiddel vervangen en wordt dus ingezet bij alle dagelijkse activiteiten in en rond het huis. Voorafgaand aan de testperiode maakt u door middel van een demonstratie kennis met Lea en zullen verschillende vragenlijsten en looptesten worden afgenomen. Na 3 maanden worden deze opnieuw afgenomen om het effect te bekijken. Tussendoor wordt begeleiding gegeven door de medewerkers van Robot Care Systems.

Wanneer het onderzoek vanuit een zorgorganisatie georganiseerd wordt zullen ook zij betrokken worden bij de organisatie. De betrokken medewerkers zullen een training krijgen over het gebruik van Lea en daarnaast is er ook ruimte om eigen doelstellingen rondom innovatie bij het onderzoek te betrekken.

De resultaten van het onderzoek worden gerapporteerd in een testrapport en worden anoniem gebruikt voor zowel wetenschappelijke en commerciële doeleinden.