Maart 2018

Lea, afkorting van ‘Lean Empowering Assistent’, is een zeer innovatieve persoonlijke zorg-assistent welke ondersteuning biedt bij het kunnen uitvoeren van de dagelijkse handelingen. Lea functioneert autonoom en kan zorgen voor meer stabiliteit, veiligheid en gemak. Ouderen en verschillende patiëntengroepen, zoals dementiepatiënten, parkinsonpatiënten en patiënten met een niet-aangeboren hersenafwijking, kunnen samen met Lea controle behouden om langer zelfstandig te kunnen functioneren.

Robot Care Systems heeft i.s.m. het Medical Delta Living Lab Care Robotics een stimuleringssubsidie ontvangen van ZonMw binnen het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg. De subsidie wordt gebruikt om een plan op te zetten voor de uitvoering van een HTA (Health Technology Assessment). Bij een HTA gaat het om het bepalen van de implicaties van het invoeren, verspreiden en toepassen van (nieuwe) medische en zorgtechnologie en het beoordelen van de daaruit voortvloeiende gezondheidswinst. Deze beoogde HTA-studie zal een kwantitatief resultaat moeten opleveren waarbij het nut van Lea blijkt in de vorm van doelmatigheid van zorg (bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis, sneller revalideren etc) en een business case voor de zorginstelling en verzekeraar.

Projectpartners binnen het Medical Delta Living Lab zijn LUMC, Erasmus MC, Pieter van Foreest en De Haagse Hogeschool, en zorgverzekeraar CZ.