Meer over Parkinson

Wat houdt de ziekte van Parkinson in? Heeft u zelf Parkinson of bent u mantelzorger en wilt u meer weten over Parkinson. Hieronder treft u meer informatie over Parkinson. De ziekte van Parkinson is een neurodegeneratieve ziekte die wordt geassocieerd met schade en verlies van neuronen in de substantia nigra, een deel van de hersenen wat zorgt voor dopamine productie (Dickson et al., 2009). Hoe dit verlies van neuronen tot stand komt is nog onbekend. Dopamine is een neurotransmitter die belangrijk is voor de signaaloverdracht tussen neuronen en is met name verantwoordelijk voor de motorfuncties van het lichaam (Homayoun, 2018). Kenmerkende symptomen van Parkinson zijn tremoren, bradykinesie en rigiditeit. Deze symptomen beginnen aan een kant van het lichaam en verspreiden zich later naar de andere kant, maar blijft altijd asymmetrisch.

Freezing

Wanneer de ziekte vordert ontstaan er meer beperkingen, zoals freezing. Freezing is een twijfeling bij het beginnen van een beweging of tijdens een overgang van een soort beweging. De patiënt heeft het gevoel dat de voeten aan de grond genageld staan en er kan geen goede voorwaartse stap worden gemaakt. Dit kan een val tot gevolg hebben (Nanhoe-Mahabier et al., 2011). Daarnaast kunnen Parkinson patiënten ook instabiel worden tijdens beweging en stilstand. Ook kunnen zich cognitieve problemen voordoen zoals verwardheid, concentratieproblemen en moeite met het plannen van activiteiten. In de latere stadia van Parkinson kunnen er ernstigere problemen voorkomen zoals depressie, angst en hallucinaties (Draijer, Eizenga, & Sluiter, 2011; Homayoun, 2018; Postuma et al., 2015)

Tremor

Een tremor is een onwillekeurige contractie en loslating van spieren waardoor er een schudbeweging ontstaat. De tremor is vaak het meest zichtbaar in de bovenste extremiteiten, heeft een frequentie van 4 tot 6 Hertz en vinden plaats wanneer de patiënt in rust is (Postuma et al., 2015).

 

Bradykinesie

Bradykinesie is het fenomeen dat iemand trage bewegingen vertoont en moeite heeft met herhalende bewegingen. Veel patiënten beschrijven het als “zwakte” of “moeheid”. Het kan ook voorkomen dat er een verminderde expressie in het gezicht is, moeite met fijne motoriek zoals typen of een shirt dichtknopen, moeite met omdraaien in bed of uit een stoel komen, kleine korte stappen (schuifelen) en het slepen van de benen.

 

Rigiditeit

Rigiditeit is stijfheid van de spieren en gewrichten. Dit houdt in dat het bewegen van het gewricht tijdens de gehele beweging stroef gaat. De rigiditeit kan elk deel van het lichaam aandoen en pijn veroorzaken.

Behandeling

Verschillende fysiotherapeutische behandelingen zijn effectief om evenwichtsproblemen en freezing tegen te gaan. Bewegen is voordelig voor motor functies en zou bij elke patiënt aangemoedigd moeten worden (Dickson et al., 2009). Regelmatige beweging is belangrijk aangezien de voordelen van de oefeningen al na enkele maanden verloren gaan wanneer de oefeningen stoppen.

Medicinale behandeling kan worden voorgeschreven wanneer de symptomen interfereren met de dagelijkse werkzaamheden van de patiënt. Er is geen genezing voor de ziekte van Parkinson. De medicatie is om de symptomen te onderdrukken en heeft ook geen invloed op de progressie van de ziekte. De medicatie bestaat vooral uit Levodopa en dopamine agonisten. Deze medicijnen vullen het tekort van dopamine aan of stimuleren de dopamine receptoren. Ook zijn er MOA-B remmers, deze soort medicijnen remt de afbraak van dopamine in het lichaam. Hierdoor blijft er meer dopamine in het lichaam. Levodopa is echter wel het meest effectieve geneesmiddel.

Levodopa heeft een aantal bijwerkingen en moet voorgeschreven worden met carbidopa, die de omzetting van Levodopa in dopamine blokkeert in de perifere weefsels. Hierdoor worden de bijwerkingen als misselijkheid en ortostatische hypotensie (licht in het hoofd worden bij het opstaan) verminderd (Homayoun, 2018; Parkinsonnet, 2018).

Ontdek Lea

  • Lea helpt bij het veilig en zelfstandig lopen
  • Lea stimuleert actief tot meer bewegen  
  • Lea herinnert personen aan afspraken en medicijnen
  • Lea ondersteunt in het onderhouden van sociaal contact

Meer informatie  over Parkinson is te lezen op de website van

Bronverwijzing

den Oudsten, B. L. D., & de Vries, J. (2006). Kwaliteit van leven bij patiënten met de ziekte van Parkinson: Een kritische evaluatie. gedrag en gezondheid, 34(4), 164-173. doi:10.1007/BF03071133

Dickson, D. W., Braak, H., Duda, J. E., Duyckaerts, C., Gasser, T., Halliday, G. M., . . . Litvan, I. (2009). Neuropathological assessment of Parkinson’s disease: refining the diagnostic criteria. The Lancet. Neurology, 8(12), 1150-1157. doi:10.1016/S1474-4422(09)70238-8

Draijer, W., Eizenga, W., & Sluiter, A. (2011). NHG-standaard ziekte van Parkinson. Huisarts en Wetenschap, 54(7), 380-392.

Homayoun, H. (2018). Parkinson disease. Annals of Internal Medicine, 169(5), ITC33-ITC47. doi:10.7326/AITC201809040

Miyasaki, J. M. (2016). Treatment of Advanced Parkinson Disease and Related Disorders. Continuum (Minneapolis, Minn.), 22(4 Movement Disorders), 1104-1116. doi:10.1212/CON.0000000000000347

Nanhoe-Mahabier, W., Snijders, A., Delval, A., Weerdesteyn, V., Duysens, J., Overeem, S., & Bloem, B. J. N. (2011). Walking patterns in Parkinson’s disease with and without freezing of gait. 182, 217-224.

Parkinsonnet. (2018). Retrieved from https://www.Parkinsonnet.nl/Parkinson/

Postuma, R. B., Berg, D., Stern, M., Poewe, W., Olanow, C. W., Oertel, W., . . . Deuschl, G. (2015). MDS clinical diagnostic criteria for Parkinson’s disease. Movement disorders : official journal of the Movement Disorder Society, 30(12), 1591-1601. doi:10.1002/mds.26424