6 oktober

Balans, evenwicht, vallen; onderwerpen die ondertussen op veel aandacht kunnen rekenen. En dan niet alleen binnen Robot Care Systems. Vallen is een maatschappelijk en persoonlijk probleem, bijvoorbeeld door vergrijzing, veranderingen in de maatschappij, organisatie van zorg en technologische ontwikkelingen veranderen ook de mogelijkheden en behoeftes om valproblematiek aan te pakken. Zo kan ook Lea dit verschil betekenen. Lea en Robot Care Systems zijn ook aanwezig bij het NVFG congres en willen samen met andere professionals zich richten op de balans vinden.

De NVFG heeft ‘Balans’ als thema gekozen voor haar najaarscongres
Tijdens dit congres zal een update gegeven worden van de wetenschappelijke inzichten op het gebied van balans en zal dit thema vanuit diverse invalshoeken belicht worden. Tijdens plenaire lezingen, parallelle verdiepingssessies en discussies is er aandacht voor de praktijk (best practices) en de organisatie en bekostiging van specifieke behandelprogramma’s.

Wat er te weten valt 
Hoewel het domein van de geriatriefysiotherapeut in de dagelijkse praktijk niet zo makkelijk te duiden is, bestaat er geen twijfel dat de geriatriefysiotherapeut een rol speelt bij valproblematiek. Immers vallen is multifactorieel en een goede analyse van de problematiek is essentieel.

Vorig jaar was het congres volledig uitverkocht. We kijken uit naar uw komst!

 

Meer informatie en te tickets vindt u op:

www.nvfgcongres.nl