Zelfstandigheid vergroten
en zorgprocessen verbeten

Zorginstelling / thuiszorg

Ondersteuning zorgtaken

Door de inzet van LEA kan de mobiliteit en zelfstandigheid van de cliënt worden vergroot, waarbij de kwaliteit en effectiviteit van de geleverde zorg toeneemt. LEA kan helpen om de druk op de zorg te verlichten en het werkplezier te vergroten. Terwijl u zich bezighoudt met medische en zorghandelingen, kan LEA de dagelijkse handelingen zoals opstaan, bewegen en het herinneren aan de gewenste ingestelde momenten overnemen. Denk hierbij aan herinneringen voor bijvoorbeeld eten, drinken, medicatie en toiletgebruik. Bovendien kan LEA dienen als hulp bij het verplaatsen van de zaal naar de kamer en vice versa.

24/7 contact met cliënt

Hoewel het voor de zorgmedewerker of mantelzorger belangrijk is om in contact te zijn met de cliënt, is het voor de cliënt belangrijk om het gevoel van eigenwaarde te behouden. LEA kan de activiteit in de woning meten en deze registratie doorsturen. Indien nodig kan via een koppeling met de alarmcentrale een melding worden geven. Videobellen maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier in contact te blijven met de cliënt, waarbij de privacy behouden blijft.

Bewegen stimuleren

Regelmatig bewegen is belangrijk om actief en fit te blijven, echter is het wel belangrijk dat dit op een veilige en gecontroleerde manier plaatsvindt. LEA ondersteunt de gebruiker waardoor het gevoel van veiligheid vergroot kan worden en bovendien het valrisico kan verminderen. De speciaal voor LEA ontwikkelde beweegprogramma’s maken het mogelijk om op een leuke manier en in een vertrouwde omgeving te bewegen; zowel individueel als in groepsverband.

Zorginstelling

– Assistentie tijdens dagelijkse zorgtaken
– 24/7 in contact met cliënt
– Stimuleren van bewegen en cognitie